Onderstaand het vakantierooster 2017-2018. Dit rooster is opgesteld in samenspraak met de MR en is in lijn met wat er in de regio Rotterdam wordt toegepast. Buiten deze periodes om wordt er slechts voor zeer bijzondere omstandigheden bijzonder verlof toegekend. Dit moet aangevraagd worden bij de directie van de Cirkel en dit wordt kortgesloten met de leerplichtambtenaar.

Herfstvakantie 16-okt 20-okt
Kerstvakantie 25-dec 05-jan
Voorjaarsvakantie 26-feb 02-mrt
Paasweekeinde: Goede Vrijdag en 2e Paasdag 30-mrt 2-apr
Meivakantie, inclusief Koningsdag en Hemelvaartsdag 30-apr 11-mei
Pinksteren 21-mei
Extra juni weekend 14-juni  15-juni
Zomervakantie  16-jul 24 aug

 

Ivm studiedagen voor het personeel hebben de leerlingen extra vrij op:  maandag 21 augustus, vrijdag 29 september, maandag 13 november, woensdag 6 december, donderdag 1 februari, donderdag 29 maart en vrijdag 13 juli .

PS: Indien uw kind per taxi naar school komt, is het belangrijk dat u zelf de vakantieperiodes en studiedagen doorgeeft aan het betreffende taxibedrijf. De verantwoordelijkheid voor de communicatie met deze bedrijven ligt bij de ouders.