Kind aanmelden? Het kan nog!

Nico BuchnerNieuwsberichten

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het seizoen 2018-2019.
Daarbij hoort ook het vormen van de nieuwe groepen. Er is nog ruimte voor enkele
nieuwe aanmeldingen! Voor het kind en proces van groepsvorming is het prettig om aan het begin
van het seizoen te starten. Neem met ons contact op als u overweegt uw kind aan te melden.
Op een later moment starten is overigens ook mogelijk, maar hoe sneller, hoe beter.