Wij zijn een groeiende school. Er komen ruim 60 leerlingen naar de Cirkel. Onze schoolouders vinden het belangrijk dat wij een heel duidelijk christelijke school zijn, kleinschalig en wordt de persoonlijke aandacht die wij aan onze leerlingen bieden heel positief gewaardeerd. In ons onderwijs verdelen wij onze leerlingen over 4 stamgroepen:

  • Groep Parel met meester Gert Gosseling
  • Groep Diamant met juf Annemieke Tromp en juf Titia den Broeder // Josien Buijze
  • Groep Kristal met juf Dineke Mewe en meester Jan Modderman
  • Groep Smaragd met juf Tjitske Knigge en juf Titia den Broeder

In de de stamgroepen doen wij gezamenlijke activiteiten. Daarnaast werken onze leerlingen in niveaugroepen, ook wel splitsgroepen genoemd. Dat is voor de leervakken. Op de volgende pagina’s bieden wij een beeld van onze stamgroepen.